Da Xiang Guo Si Shaolin Ju Shi Lin

From Australian Buddhist History
Jump to: navigation, search
Da Xiang Guo Si Shaolin Ju Shi Lin
Information
Main School Mahayana
Sub School Chinese, Chan
People
Director(s) Spiritual Director: Master Shi Yuan Zhi (DC)
Abbot(s) Ven.Shi Yuan Zhi
Contact Infotmation
Address
Canberra
Australian Capital Territory 2600
Australia
Country Australia
Coordinates
Fatal error: Failed to parse or geocodeFatal error: Failed to parse or geocode


The following coordinate was not recognized: div><span class="errorbox">Fatal error: Failed to parse or geocode</span></div><br /><br />.
The following coordinate was not recognized: div><span class="errorbox">Fatal error: Failed to parse or geocode</span></div><br /><br />.
Map
Loading map...
Phone (02) 6281 1508, 1300 138 820
Website http://www.shaolin.org.au
Email dashi@shaolin.org.au, xingli@shaolin.org.au
,